Kelionės draudimo informacija

Kelionės draudimu Jus esate draudžiamas nuo tos dienos, kai išvykstate, iki datos, kurios Jus pageidaujate. Kelioninis draudimas negalioja Jūsų gyvenamojoje šalyje, jis galioja tik kelionėse. Jei Jūs pageidaujate pratęsti ar sutrumpinti draudimo galiojimo laiką, prašome susisiekti su mumis arba užpildyti draudimo formą su naujomis datomis.

Gaunamos paslaugos EUR
Draudimo suma žmogui kelionės metu, maksimumas Neribojama
Gydymas greitosios pagalbos palatoje 200
Ligoninės išlaidos 100%
Ambulatorinis gydymas 100%
Išrašyti vaistai 100%
Priskirtas fizioterapeuto gydymas 2,000
Laikino danties skausmo gydymas 165
Greitosios pagalbos mašinos išlaidos 100%
Repatriacija 100%
Kelionė atgal 100%
Būtinuoju atveju pargabenimas į tėvynę 100%
Ligonio lydėjimas vieno iš giminaičių 100%
Būtinu atveju (jei reikia budėti ar esant labai sunkiai būklei) ligonio lankymas kompensuojamas 100%
Maisto, būsto ir vietinio transporto išlaidoms suteikiama suma vienam žmogui, kuris lydi sunkiai susižeidusį ar sunkiai susirgusį apdraustąjį 250
Įstatymų suderinimas mirties atveju 100%
Velionio pargabenimas į tėvynę 100%
Mirties ar negalios atvejai dėl paties nukentėjusio kaltės 12,000
Bagažo draudimas EUR
Vagystės ar bagažo sugadinimo atveju visos kelionės metu kompensuojama 1,500
Nuskaičiuojama nuo kiekvieno žalos atsitikimo 100
Trečios šalies atsakomybės draudimas EUR
Susižalojimo / nuosavybės sugadinimo atvejais 500,000
Nuskaičiuojama nuo kiekvieno žalos atsitikimo 100
Draudimas neatlygina tokios veiklos padarinių, kuri yra neįprasta, susijusi su verslu ar oficialia darbo pozicija bei trečiosios šalies atsakomybe.

Vienos dienos kelionės draudimo kaina 5,5 LT

Detaliau aprašytas kelionės draudimo sąlygas (anglų kalba) rasite čia.